Kalendarz

@ 06.09.2011, 15:04

Najbardziej znanym kalendarzem w Tyrii i zarazem powszechnie używanym jest kalendarz Wielkiego Patriarchy Mouvela. Podzielił od rok na 4 pory i 360 dni. Każda z pór ma 90 dni i są to kolejno: Wiosna, Lato, Jesień i Zima.

Pory roku w Tyrii

  • Pora Zephyra - wyrównanie: Powietrze - dni: 1-90
  • Pora Phoenixa - wyrównanie: Ogień - dni: 91-180
  • Pora Sciona - wyrównanie: Woda - dni: 181-270
  • Pora Colossusa - wyrównanie: Ziemia - dni: 271-360

Ostatniego dnia pory Colossusa według wierzeń bogowie toczą wielką bitwę, która jest świętowana w Tyrii Wintersday, czyli Nowym Rokiem.

Historia

Kalendarz ma swój początek wraz z dniem, kiedy bogowie opuścili Tyrię, dzień ten nazywamy Exodusem. Lata przed tym wydarzeniem opisujemy BE (Before the Exodus), a po nim AE (After the Exodus). Kalendarz działa podobnie do kalendarza gregoriańskiego, a więc lata ery wcześniejszej maleją, aż do Exodusu, a później ponownie rosną. Tak łatwo umiejscowić w czasie ważne dla Tyrii wydarzenia.