Strażnik

@ 10.09.2011, 16:28

Obrońca to oddany wojownik, wzywający na pomoc potężne siły (cnoty) aby razić swych wrogów i chronić sprzymierzeńców. Będąc tak samo niebezpiecznym z laską jak i z wielkim dwuręcznym młotem, prawdziwy obrońca jest doskonałym taktykiem, który wie kiedy poświecić swoją własną ochronę by wspomóc swych sprzymierzeńców i osiągnąć zwycięstwo.

Każdy obrońca ma do dyspozycji szereg pasywnych umiejętności, może jednak z nich zrezygnować, przekazując swoją moc sprzymierzeńcom. Ta zdolność czyni z obrońcy świetną postać wspomagającą, niezależnie od tego czy dowodzą atakiem, czy bronią flanki swej drużyny.

Obrońca rozwinął trzy cnoty, które wspomagają go w walce. Używając Sprawiedliwości ataki obrońcy palą jego wrogów. Odwaga pozwala obrońcy uniknąć nawet najcięższego ataku. Determinacja to pasywna regeneracja życia, która pozwala mu na wyjście cało z najbardziej niebezpiecznych sytuacji.

Obrońcy maja także szereg umiejętności specjalnych:

  • Broń Duchowa – Obrońca może przyzwać duchową broń, która przez pewien czas będzie walczyć u jego boku. Bronie te nie mogą być atakowane przez wrogów, można nimi natomiast tuz przed zniknięciem zadać specjalny potężny atak. Przykładowo przywołujemy Młot Mądrości, który walczy u boku obrońcy, a po wydaniu odpowiedniej komendy znika powalając przed tym naszego przeciwnika.
  • Symbole – Obrońca umieszcza na ziemi symbol, który zadaje obrażenia pobliskim wrogom lub wspomaga sprzymierzeńców. Działanie trwa kilka sekund, po czym symbol znika. Symbol Wiary na przykład, to atak zostawiający na ziemi krótkotrwały symbol, który daje naszym sprzymierzeńcom wzmocnienie Wigor.
  • Pole ochronne – Ward to obszar na ziemi, który zatrzymuje wrogów, jednocześnie pozwalając nam i członkom naszej drużyny na swobodne poruszanie się. Na przykład obrońca wyposażony w laskę może nakreślić przed sobą Line of Warding, czyli po prostu linię, która zatrzymuje wrogów i chroni stojących za nią sojuszników.
  • Egida – Obrońcy opanowali sztukę posługiwania się egidą, czyli możliwym do usunięcia wzmocnieniem, blokującym nadchodzący atak. Obrońca ma dostęp do egidy poprzez Cnotę Odwagi.

Obrońca może wybierać ze zbioru broni białej i magicznej.

Bronie obrońcy to:

  • Główna ręka: Buława, Berło, Miecz
  • Druga ręka: Focus,Tarcza, Pochodnia
  • Dwuręczne: Wielki Miecz, Młot, Laska

Cnoty

Obrońcy mają do dyspozycji trzy rodzaje cnót – Sprawiedliwość, Odwaga oraz Determinacja – które dają im pasywne benefity w walce. Mogą w każdej chwili aktywować cnotę, która wspomaga ich sojuszników, ich samych pozbawiając jednak, na okres przeładowania się umiejętności, pasywnych bonusów. Cnoty obrońcy to:

  • Sprawiedliwość—Co piąty atak powoduje poparzenie wrogów. Używając tej umiejętności sprawiamy, że to ataki naszych sojuszników będą palić (Wyłącza to nasze wzmocnienie na 30 sekund).
  • Odwaga—Co 30 sekund aktywuje się Egidę, który blokuje następny atak. Użyj tej umiejętności, aby zapewnić Egidę dla swoich sprzymierzeńców (Wyłącza to Odwagę na 120 sekund).
  • Determinacja— Regeneruje zdrowie. Aktywowanie powoduje regenerację życia sojuszników (Wyłącza to Determinację na 120 sekund).