Charr

Autor: Administrator @ 10.09.2011, 11:13

Istoty o kocim wyglądzie, charrowie Tyrii są zwycięską rasą, która mogła stać się ofiarą własnego sukcesu. Przetrwali klęskę, ucisk i wojnę domową. Powrócili, odbili i odbudowali swoje pierwotne domy. Ich potężna forteca, Czarna Cytadela, dominuje w okolicy ruin ludzkiego miasta Rin, a ich nie-magiczna technologia jest najpotężniejsza w kraju. Jednak pomimo sukcesu, dręczą ich podziały wśród swoich, moc Starszego Smoka i duchy minionych zwycięstw.

Historia

Charrowie zasiedlili otwarte tereny na wschód od Shiverpeaks lata przed przybyciem ludzi. Po wygnaniu z Askalonu, zaangażowali się przez trwającą wieki wojnę z ludźmi, tylko po to, by skierować swój wysiłek przeciw sile ludzkich bogów i technologii. Jednakże pozbierali się i ostatecznie podbili nację ludzi. Odległa Kryta stawiała opór ich najazdom, ale zarówno Orr i Askalon ostatecznie zdecydowały się na samounicestwić niż poniesienie klęski z charrami.

Charrowie drogo zapłacili za swój sukces; stare Wysokie Legiony (Popiuł, Krew i Żelazo) zostały wprowadzone pod jarzmem Legionu Płomienia, który badał zakazaną magię i oddawał cześć mrocznym, fałszywym bogom. Legion Płomienia podporządkował sobie kobiety charrów, który wcześniej równały się z mężczyznami. Gdy wojna się dłużyła, każdy sukces był przypisywany słuszności krucjaty Legionu Płomienia, a każda porażka była wykorzystywana jako usprawiedliwienie dla innych, jako poświęcenie dla dobra szamanów Legion Płomienia.

W końcu charrowie opanowali Askalon, ale jego szaleńczy ludzki król postanowił sięgnąć po własną czarną magię, Foefire, która pozbawiła dusz wielu jego ludzi, pozostawiając ciała, by wiecznie strzegły jego ziem jako duchy. Legion Płomienia wygrał bitwę, ale to zwycięstwo skazało charrów na wieczne powstania.

Kobiety charrów przeciwstawiły się zasadom Legii Płomienia, skupiając przy sobie zbuntowane frakcje z innych legionów charrów. Legiony Żelaza, Krwi i Popiołu dołączyły do powstania po tym, kiedy przywódca powstańców, Kalla Scorchrazor, zyskał poparcie Imperatora Legionu Żelaza. Razem zrzucili szamanów Legionu Płomienia i odzyskali kontrolę nad losem rasy charrów. Legion Żelaza, ze swej strony, przejął kontrolę nad Askalonem.

Od tego czasu charrowie musieli walczyć na wielu frontach. Wieczni i nieumarli wrogowie próbowali odzyskać Askalon. Legion Płomienia ugiął się, ale nie złamał; spiskuje, by odzyskać kontrolę. Ludzie nadal walczą w odległej twierdzy Ebonhawke. A ostatnio, Starszy Smok, Kralkatorrik, pokrył blizą Askalon wielkim Dragonbrandem. Jednak pomimo wielu wyzwań, charrowie pozostają potężną siłą na wschód od Shiverpeaks i mistrzów Askalonu.

Czarna Cytadela

Po obaleniu Legionu Płomienia, Legion Żelaza otrzymał kontrolę na podbitym królestwie Askalonu do innych zwycięskich Legionów. Zbudowali swoje główne miasto-twierdzę, Czarną Cytadelę, na ludzkich ruinach Rin. Pozostałości po tym mieście nadal można zobaczyć w fundamentach cytadeli. Podczas gdy Legion Żelaza jest oficjalnie u władzy, to Legion Krwi i Popiołu głównie zaznaczją swoją obecność w mieście.

Jako że Legion Żelaza jest najbardziej technologicznie wykwalifikowany spośród legionów charrów, jego miasto jest ogromną odlewnią i stanowi centrum przemysłu. Czarna Cytadela zdominowana jest przez wielki Rdzeń Imperatora (Imperator's Core), sporych rozmiarów sferyczne struktury mieszczące siedzibę dla trzech legionów, biura trybun i radę wojenną, gdzie legiony spotykają się, aby planować strategię. Imperator Legion Żelaza, Smodur Niezachiwany (Smodur the Unflinching), nadzoruje to wszystko i koordynuje charrów w Askalonie swoim okiem weterana.

Bogate w Cele Środowisko

Charrowie stają przed wieloma wyzwaniami. Mimo że kontrolują Askalon, kontrola ta nie jest tak pewna, ani tak silna, jak by tego chcieli. Foefire, wezwane przez ostatniego ludzkiego króla Askalonu, rozprzestrzeniło na byłych ludzkich terytoriach duchy, które jeszcze traktują charrów jako najeźdźców, których należy wyprowadzić z kraju.

Legion Płomienia przetrwał, ale wycofał się do swoich północnych baz. Stamtąd kontynuuje ataki na legiony, starając się osłabić przywództwo i odzyskać kontrolę nad charrami.

Jednak największe i najbardziej bezpośrednie zagrożenie zaczął stwarzać Starszy Smok Kralkatorrik. Uwolniony z głębokiego grobowca, smok poleciał na południe, samą swoją obecnością przekształcając tereny pod sobą. Ten przeklęty krajobraz przecina Wschodni Askalon i służy jako pole bitewne dla nieustającej wojny sługów smoka z charrami. Przejście Kralkatorrika wywarło jeszcze kolejny efekt: z Gór Blazeridge wyszły ogry, zmierzając na wschód i dążąc do osiedlenia się na nowych terenach.

Ludzie również przetrwali, zatrzymując się w Ebonhawke, gdzie wsparcie Krytana i brama asury przez wieki uchowały miasto przed oblężeniem i upadkiem. Teraz w obliczu potęgi Starszego Smoka, trzy legiony zdecydowały się na podjęcie negocjacji z ludźmi, zamiast toczyć walkę. Negocjacje doprowadziły do niepewnego rozejmu, a ludzie mają teraz dostęp do Czarnej Cytadeli. Mimo to przeminie wiele pokoleń, zanim długotrwałe wojny odejdą w niepamięć.

Triumf Charrów

Pomimo wszystkich wyzwań stojących przed charrami, mają powodzenie w Askalonie. Searing jest teraz otoczone trawą i młodymi drzewami; pagórki dawnego królestwa, niegdyś przedstawiające obrazy wojny, teraz porośnięte są trawą, gdzie pasą się stada zwierząt, z których legiony czerpią pożywienie.

Ze względu na długą historię konfliktów, charrowie są najbardziej zaawansowaną technologicznie i militarnie rasą w Tyrii. Ich karabiny i pistolety wykonane są z precyzyjną dbałością, a technologii wykuwania jest nawet lepsza niż dokonania starożytnych i legendarnych krasnoludów. Poszczególni rzemieślnicy mogą produkować lepszą broń, ale w przypadku produkcji na skalę masową, żadna inna grupa nie może równać się z potężnym arsenałem charrów. Jednak nie wszystkie ich udoskonalenia obejmują broni - tworzą również jedne z najlepszych zegarków i oparte na sprężynach urządzenia w Tyrii.

Dzięki twardym podstawom i bezwzględnej skuteczności kierownictwa, charrowie stawiają czoła przeciwnikom tak jak robili to od zawsze: zjednoczeni wokół celu. Odnieśli zwycięstwo nad wewnętrznymi sporami i zewnętrznymi zagrożeniami, które powracały od czasów ich przodków, a teraz są jedną z najsilniejszych i najbardziej pobudzony ras w Tyrii.